کد
نمونه
This div has an outline border 15px outside the border edge.

نکته: همه ی مرورگرهای معروف به جز اینترنت اکسپلورر از outline پشتیبانی میکنند.